Cel działania

Cel działania

Zapewnienie bezpieczeństwa naszych Klientów poprzez wiarygodną identyfikację i profesjonalną ocenę ryzyka, jakie towarzyszy działalności gospodarczej. Opracowanie racjonalnych działań prewencyjnych. Efektywny transfer na ubezpieczyciela - wcześniej zidentyfikowanego i ocenionego - ryzyka ubezpieczalnego. W przypadku wystąpienia szkody losowej, uzyskanie odszkodowania zapewniającego:

pełne odtworzenie utraconego i/lub zniszczonego mienia,pełne pokrycie wnoszonych przeciwko naszym Klientom zasadnych roszczeń,pełną rekompensatę utraconych przez naszych Klientów korzyści materialnych,