Dane rejestrowe

Dane rejestrowe

KRS: 0000034659
Sąd Rejestrowy Kraków Śródmieście,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN opłacony w całości
Zezwolenie: 1030/01 z dnia 16.08.2001

NIP: 676 10 87 012
REGON: 350987274