Definicja ryzyka

Definicja ryzyka

Pojęcie ryzyka jest bardzo często używane w języku potocznym. Potoczne znaczenie pojęcia ryzyka jest, jako mało precyzyjne, nieprzydatne do ilościowej oceny ryzyka, a tym samym do zarządzania ryzykiem. Dlatego też w procedurach oferowanych przez nas, przez ryzyko R rozumiemy system zbudowany z trzech zbiorów elementów R = B(S, P, C), gdzie: S - zbiór scenariuszy Si, opisanych jako uporządkowane ciągi zdarzeń Ej, P - zbiór prawdopodobieństw Pij zajścia zdarzenia Ej składającego się na scenariusz Si, C - zbiór miar skutków (konsekwencji, strat) Ci wywołanych przez realizację scenariusza Si. Określenie ryzyka w ogólności sprowadza się do odpowiedzi na następujące pytania: Co się może złego zdarzyć. Jakie jest prawdopodobieństwo tego zdarzenia. Jakie będą tego konsekwencje. Odpowiedź na pierwsze pytanie generuje zbiór scenariuszy awarii systemu. Drugie pytanie wymaga określenia prawdopodobieństw tych scenariuszy, zaś trzecie estymacji ich konsekwencji. Rys. 1 ukazuje implementację tych pojęć w procesie Ilościowej analizy ryzyka.


\"\"


Rys. 1