Informacje ogólne

Informacje ogólne

Cyrul Dom Brokerski Sp. z o.o. jest firmą brokerską, która została utworzona w 2001 roku.

Posiadamy potencjał i kompetencje umożliwiające nam obsługę brokerską w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem, dużych podmiotów działających na polskim rynku. Strategią naszej firmy jest skuteczne poszerzanie swojego udziału w rynku poprzez zwiększanie efektywności oraz podnoszenie jakości świadczonych usług. Oferujemy naszym Klientom nie odrębne usługi, ale pełną obsługę systemu zarządzania ryzykiem i profesjonalne doradztwo w zakresie racjonalnego transferu ryzyka na ubezpieczyciela oraz sprawną obsługę procesu likwidacji szkód.Naszymi atutami są: 

  • Bogata i zróżnicowana oferta usług 
  • Kompleksowa obsługa naszych Klientów 
  • Wieloletnie doświadczenie i wysokie kompetencje własne 
  • Wiarygodni i kompetentni nasi kooperanci, z których wsparcia możemy skorzystać w razie takiej potrzeby.

Powyższe charakterystyki naszej firmy powodują, że przedkładając ofertę naszych usług jesteśmy pewni, że w pełni sprostamy oczekiwaniom naszych Klientów.

Dowodem na to są liczne rekomendacje jakie uzyskaliśmy od naszych Klientów,  a które chętnie udostępnimy wszystkim zainteresowanym współpracą z nami.

Cyrul Dom Brokerski sp. z o.o. działa na podstawie zezwolenia nr 1030/01 wydanego przez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń. Jest członkiem Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.