Nasze usługi

Nasze usługi

Oferujemy kompleksową obsługę brokerską w zakresie identyfikacji, analizy i oceny ryzyka w przedsiębiorstwie oraz opracowanie i wdrażanie programów ubezpieczeniowych jak również wspomaganie procesu odszkodowawczego.

Dla Klientów, którzy podlegają prawu zamówień publicznych przygotowujemy dokumenty przetargowe lub przeprowadzamy, w imieniu naszych Klientów, postępowania przetargowe na ubezpieczenia ich interesu.