Ryzyko a bezpieczeństwo

Ryzyko a bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia to najważniejsze zadanie każdego przedsiębiorstwa. Związane jest to jednak z kosztami systemu bezpieczeństwa jaki wdrażany jest w przedsiębiorstwie. System bezpieczeństwa można utożsamić ze zbiorem barier (zapór) jakie stawiamy na drodze zidentyfikowanego zagrożenia. Ideę (model) takiego systemu zwanego często modelem typu "ser szwajcarski" przedstawia rys. 8.
W systemie idealnym wszystkie "zapory" są "nieprzepuszczalne" dla realizacji skutków zagrożenia. Taki system jest również systemem zerowego ryzyka. Rzeczywisty system bezpieczeństwa zawiera jednak różne "dziury", o których nie wiemy lub które celowo w nim tworzymy aby zmniejszyć jego koszty. Często nie koszt, a obowiązujące przepisy są kryterium bezpieczeństwa. Im bardziej "dziurawy" system bezpieczeństwa tym większe ryzyko prowadzonej działalności.

\"\"


Rys. 8