Ryzyko a koszt

Ryzyko a koszt

Za ryzyko optymalne jest uważane takie ryzyko, które generuje najniższy koszt. Czasami takie kryterium optymalności kosztu jest w sprzeczności z obowiązującymi przepisami, a więc z tzw. akceptowalnym poziomem ryzyka. Rys. 9 obrazuje pojęcie ryzyka optymalnego i akceptowalnego ryzyka, które leżą u podstaw odpowiednich modeli decyzyjnych.

\"\"


Rys. 9