Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe

Opracowujemy specjalistyczne programy ubezpieczeniowe w zakresie:

 •  Ubezpieczeń mienia w systemie ryzyk nazwanych oraz w systemie wszystkich ryzyk
 •  Ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia
 •  Ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej grup zawodowych
 •  Ubezpieczeń odpowiedzialności władz spółek kapitałowych
 •  Ubezpieczeń utraty zysku
 •  Ubezpieczeń ryzyk technicznych
 •  Ubezpieczeń flot komunikacyjnych
 •  Ubezpieczeń transportowych
 •  Ubezpieczeń zagranicznych podróży służbowych

 

Z naszych profesjonalnych usług w tym zakresie korzystają m.in.:

 •  Podmioty lecznicze
 •  Zakłady przemysłowe i usługowe
 •  Wyższe uczelnie
 •  Kancelarie prawne