Zakres usług

Zakres usług

Zakres oferty doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego

Jak wynika ze schematu zarządzania ryzykiem, jednym z etapów zarządzania ryzykiem jest jego transfer na podmiot zewnętrzny. W praktyce transfer ryzyka na firmę ubezpieczeniową jest powszechny, dlatego też istotnego znaczenia nabiera profesjonalne doradztwo i pośrednictwo ubezpieczeniowe.

Doradztwo i pośrednictwo ubezpieczeniowe jest podstawowym obszarem działalności naszej firmy. Opieramy go na solidnych podstawach wiarygodnej identyfikacji zagrożeń i kompetentnej analizy i oceny ryzyk.Kompetencja i solidność jaka cechuje nasze usługi jest gwarancją satysfakcji naszych Klientów.Działamy jako doradca i pośrednik ubezpieczeniowy na rzecz i w imieniu Klientów. Oferujemy pełną usługę brokerską, w której skład wchodzą następujące działania:

 •  Zapoznajemy się z całokształtem działalności gospodarczej naszych Klientów w drodze rozmów, badania dokumentów, wizji lokalnych
 •  Gromadzimy i analizujemy dane o działalności i majątku naszych Klientów, stanie zabezpieczeń i dotychczasowej szkodowości w oparciu o własne kwestionariusze oceny ryzyka
 •  Analizujemy i oceniamy skalę zagrożeń tego majątku oraz charakteryzujemy wielkość możliwych szkód jako wynik realizacji zarówno ryzyka naturalnego, jak i szczególnego ryzyka generowanego w procesie gospodarczym naszych Klientów
 •  Przeprowadzamy symulacje i tworzymy wariantowe programy ochrony ubezpieczeniowej majątku naszych Klientów, dostosowane do Ich wymogów, oczekiwań i możliwości finansowych
 •  Sporządzamy zapytania ofertowe adresowane do dowolnych ubezpieczycieli, a w przypadku Klientów podlegających prawu zamówień publicznych, przygotowujemy dokumentację przetargową na ubezpieczenie i/lub przeprowadzamy w Ich imieniu przetargi na ubezpieczenia, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 •  Prowadzimy w imieniu naszych Klientów negocjacje ceny i warunków ubezpieczenia oraz dokonujemy wyboru optymalnej oferty ubezpieczenia
 •  Wykonujemy dla naszych Klientów raporty z procedur ofertowych i uzasadnienia naszych rekomendacji przy wyborze zarówno ubezpieczyciela jak i oferty ubezpieczeniowej oraz kontrolujemy proces zawierania umów ubezpieczenia na rzecz naszych Klientów
 •  Opracowujemy instrukcję wdrażania programu ubezpieczeniowego w okresie polisowym i monitorujemy jego realizację
 •  Szkolimy pracowników naszych Klientów w celu podniesienia poziomu wiedzy o zagrożeniach w miejscu pracy i minimalizacji szansy wystąpienia szkody
 •  Reprezentujemy naszych Klientów w kontaktach z ubezpieczycielami w przypadku zaistniałej szkody i pilotujemy proces odszkodowawczy w imieniu Klienta
 •  Optymalizujemy obsługę finansową procesu ubezpieczenia majątku naszych Klientów m.in. przez minimalizację ceny ubezpieczenia, wyrównywanie dat okresów ubezpieczenia czy wybór dogodnych ratalnych opłat składek